ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนทำเว็บไซต์


1 ข้อมูลตัวหนังสือ ข้อความต่าง ๆ ที่เป็นตัวหนังสือ เช่น ประวัติบริษัท, ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ฯลฯ ต้องจัดเตรียมมาในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น! (.doc, .docx)

2 ข้อมูลรูปภาพ เช่น รูปภาพสินค้า, รูปภาพประกอบเว็บไซต์ ฯลฯ ให้เตรียมมาในรูปแบบของไฟล์ .jpg, .png, .gif

3 รูปแบบของเว็บไซต์ เช่น สีของเว็บไซต์ที่ต้องการ, ตัวอย่างเว็บไซต์ที่อยากได้ หากมีข้อมูลในส่วนนี้ จะให้เว็บไซต์ออกมาสวยถูกใจลูกค้า

4 ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) ควรเลือกชื่อเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน กระชับ จดจำง่าย ไม่มีอักขระพิเศษ (หากลูกค้าท่านใด มีชื่อเว็บไซต์อยู่แล้ว และอยากย้ายมาให้เราดูแล ควรแจ้งก่อนการทำเว็บ เนื่องจากการย้าย Domain Name ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน)

@ydc0979t